Duurzaamheidsplan

Format Duurzaamheidsacties 2019

Algemeen

Omschrijving plannen 2019 Gewenst effect/resultaat
In dit Plan van Aanpak wordt uiteengezet hoe tafeltennisvereniging Ttv Hercules invulling gaat geven aan het duurzaamheidsplan in 2019. De financiële middelen vanuit SOPOIJ zullen gebruikt worden voor plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast gaan wij proberen om de onderstaande punten te realiseren.   Wij willen bij leden, ouders en de buurt bewustwording van duurzaamheid vergroten. Daarnaast proberen wij hen ervan te overtuigen dat onze regio ondersteuning nodig heeft middels activiteiten waarbij betrokkenheid en saamhorigheid horen.

Duurzaamheidsactiviteiten 2019

Algemene thema’s Korte omschrijving Planning & actuele status
  Geef hier een korte omschrijving van de activiteit. Wie gaat wat, waar en wanneer doen? Geef aan wanneer de activiteit gerealiseerd wordt en geef de actuele status weer (gereed, deels gereed, niet gereed)
Energieverbruik We onderzoeken de mogelijkheden te bezuinigen te bezuinigen op gas, water en elektra. Gas en elektra hebben wij via AGEM. De energie die via AGEM wordt geleverd is afkomstig van duurzame Achterhoekse bronnen. Planning: afronden begin 2019 Status: Voltooid!  
Zonnepanelen In 2019 zullen we de mogelijkheid van zonnepanelen nader onderzoeken. Planning: medio 2019 Status: Voltooid!
Afvalscheiding Sínds 2018 zijn we bewuster afval gaan scheiden van met name het papier, PMD en restafval. Ook zijn we in 2018 gestart met het inzamelen van batterijen en mobiele telefoons. In 2019 zullen we dit verder optimaliseren Planning: gestart in 2018 en vanaf dan handhaven van de lopende zaken Status: doorlopend!
Zwerfafval Aangezien het onduidelijk is of basisschool Dynamiek participeert stellen wij ons gebouw beschikbaar voor het verzamelen van de mensen die meedoen aan de SOPOIJ zwerfafvalactie in Terborg. Waar mogelijk helpen onze leden mee tijdens de actie. Planning: september 2018 Status: moet nog opgestart worden
Sociale duurzaamheid Als buren van een verzorgingstehuis (St. Antonia) willen we in 2019 meer aandacht besteden aan sociale duurzaamheid door bijvoorbeeld het uitnodigen van bewoners van Antonia bij Hercules of (indien noodzakelijk) sneeuw ruimen bij Antonia door leden van Hercules. Planning: medio 2019 Status: moet nog opgestart worden
website In 2019 zal Hercules een nieuwe website krijgen. Op deze site zal meer aandacht worden besteed aan duurzaamheid Planning: augustus 2019 Status: loopt
Extra acties Korte omschrijving Planning & actuele status
Zwerfafval In september wordt, gezamenlijk met alle scholen die vallen onder de SOPOIJ, een zwerfafvalactie gehouden. Planning: Sept 2019 Status: in voorbereiding
Pilot Besttas Ttv Hercules wacht de evaluatie van de Pilot Besttas af. Waar mogelijk helpen onze leden mee tijdens de actie. Planning: febr – juni Status: Afwachten    
  Om de Besttas pilot te evalueren wordt een enquête gehouden Planning: juli Status: Gereed

Kalender

Please select facebook feed.