Algemene ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging aan alle leden voor de algemene ledenvergadering op
Woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in de kantine

De notulen van de ledenvergadering van 13 januari 2017 en het verslag van de secretaris ligt vanaf 10 januari 2018 ter inzage in de kantine. Het financieel jaarverslag ligt op 17 januari vanaf 19.00 uur ter inzage in de kantine.

Aansluitend aan de ledenvergadering zullen de kampioenen worden gehuldigd en zal een nieuwjaarsreceptie worden gehouden dus kom allemaal.

Als je niet aanwezig kunt zijn zou het fijn zijn als je ons dat voor 10 januari 2018 laat weten via secretaris@ttvhercules.nl


Kalender

Please select facebook feed.